شرکت خدمات پشتیبانی و تامین نیروی انسانی نوین ساعی

شرکت نوین ساعی

(سهامی خاص)

پیمانکار تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی

ایجاد و نگهداری فضای سبز

ایجاد و نگهداری فضای سبز

شرکت نوین ساعی با بهره گیری از کارشناسان مجرب کشاورزی واستفاده از دانش روز ، سالها سابقه اجرایی در زمینه ایجاد، مرمت و نگهداری فضای سبز شهری ومحوطه سازی را در کارنامه خود دارد . اعم قراردادهای به انجام رسیده دراین زمینه با شهرداری ها وسازمانهای معظم دولتی و خصوصی بوده است .