شرکت خدمات پشتیبانی و تامین نیروی انسانی نوین ساعی

شرکت نوین ساعی

(سهامی خاص)

پیمانکار تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی

پذیرایی و تشریفات

پذیرایی و تشریفات

شرکت نوین ساعی با بهره گیری از کادری مجرب و استفاده از اصول حرفه ای، تشریفات اداری  برگزاری مراسم و سمینارها را به انجام می رساند،   همچنین این شرکت طی قراردادهای متعدد ، درزمینه تهیه ، طبخ و توزیع غذای موردنیاز کارکنان ادارات و سازمانها فعالیت نموده است .کارکنان مورد استفاده در این بخش با طی دوره های آموزشی لازم و به روز آوری آموزشها در مقاطع زمانی مختلف و هم چنین رعایت موارد بهداشتی و ...خدمات بهینه ای به کارفرمایان ارائه می دهند .