شرکت خدمات پشتیبانی و تامین نیروی انسانی نوین ساعی

شرکت نوین ساعی

(سهامی خاص)

پیمانکار تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی

خدمات تخلیه و بارگیری

خدمات تخلیه و بارگیری

شرکت نوین ساعی درزمینه تخلیه و بارگیری کالاهای مختلف فعالیت می نماید ، که اهم قراردادهای به انجام رسیده مربوط به تخلیه ، بارگیری و تجزیه مرسولات پستی داخلی وخارجی درمراکز مکانیزه شرکت پست ، فرودگاهها و گمرک بوده است .