شرکت خدمات پشتیبانی و تامین نیروی انسانی نوین ساعی

شرکت نوین ساعی

(سهامی خاص)

پیمانکار تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی

مدیران

هادی کریمی


                                                                            مدیرعامل و رئیس هیات مدیره
                                                                              مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری
                                                                               سابقه کار 29 سال
 

 

اسکندر علیزاده


معاون مالی و اداری
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
سابقه کار 35سال
 

ندا سلیمی


مسئول حقوقی و کنترل قراردادها
مقطع تحصیلی: کارشناسی
سابقه کار 21سال
 

مهرداد داداشی


مشاور کسب و کار، بازاریابی و مناقصات
مقطع تحصیلی: کارشناسی MBA
سابقه کار 16سال
 

مریم حسینی


مسئول حسابداری و حقوق و دستمزد  
مقطع تحصیلی: کارشناسی
سابقه کار 19سال
 

هستی کریمی


مسئول اداری
مقطع تحصیلی: کارشناسی
سابقه کار 6 سال
 

مژگان جعفری


هماهنگی با نماینده کارفرماها
مقطع تحصیلی: دیپلم
سابقه کار 5 سال