شرکت خدمات پشتیبانی و تامین نیروی انسانی نوین ساعی

شرکت نوین ساعی

(سهامی خاص)

پیمانکار تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی

تاریخچه شرکت

تاریخچه شرکت

شرکت نوین ساعی( سهامی خاص )  درمورخ 81/5/23 تحت شماره 190580دراداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی تهران به ثبت رسیده است ، موضوع فعالیت شرکت تامین نیروی انسانی و ارائهخدمات پشتیبانی به شرکتها و سازمانهای دولتی و خصوصی می باشد . این شرکت در بدو فعالیت با استخدام مشاورین متخصص، با ایجاد و پیاده سازی سیستم های مالی ، اداری، بازاریابی و ...درمدت کوتاهی مجوزها و صلاحیت کاری را درتمامی زمینه های فعالیت مندرج در اساسنامه ، از مراجع ذیصلاح اخذ و ازابتدای سال 1382اقدام به حضور درمناقصات و عقد قراردادهای کاری نمود . با یاری پروردگار و تلاش مدیران و کارکنان محترم تا به امروز بیش از 95 قرارداد ، با حجم ریالی چندصد میلیارد ونیروی انسانی  بالغ بر 7000نفررا در زمینه های مختلف با موفقیت به انجام رسانده و از کارفرمایان معظم و معتبردولتی وخصوصی موردتقدیرواقع گردیده است.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

جستجو در مطالب سایت

درباره ما


آخرین مطالب