شرکت خدمات پشتیبانی و تامین نیروی انسانی نوین ساعی

شرکت نوین ساعی

(سهامی خاص)

پیمانکار تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی

سوابق اجرائی

اهم پروژه ها(95قرارداد)

سازمان مجری

سازمان مجری تأسیسات و ساختمانهای عمومی و دولتی

 
سازمان حمایت

سازمان حمایت ازمصرف کنندگان و تولیدکنندگان

 
شرکت عمران شهرهای جدید

شرکت عمران شهرهای جدید

 
استاندارد

سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

 
بهزیستی

سازمان بهزیستی کشور

 
پست

 پست جمهوری اسلامی ایران

 
مخابرات

شرکت مخابرات ایران

 
وزارت صنایع و معادن

وزارت صنعت ، معدن وتجارت 

 
سازمان فناوری اطلاعات

سازمان فناوری اطلاعات ایران

 
بنیاد مستضعفان

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران

 
شرکت ارتباطات داده ها

شرکت ارتباطات داده ها

 
سازمان ملی جوانان

سازمان ملی جوانان

 
چاپخانه

شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران

 
دانشگاه هنر

دانشگاه هنر

 
شرکت ارتباطات زیرساخت

شرکت ارتباطات زیرساخت

 
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

 
سازمان فضایی ایران

سازمان فضایی ایران

 
علوم تحقیقات

دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقیقات

 
کنترل ترافیک

شرکت کنترل ترافیک تهران

 
پگاه

شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران

 
تربیت بدنی

سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

 
ثبت

سازمان ثبت احوال کشور

 
پست

مرکزمکانیزه پست

 
داروگر

شرکت داروگر

 
وزارت راه و شهرسازی

وزارت راه و شهرسازی

 
فروش

سازمان فروش و جمع آوری اموال تملیکی

 
ایرنا

سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی

 
وزارت امور اقتصادی

وزارت امور اقتصادی ودارایی

 

جستجو در مطالب سایت

درباره ما


آخرین مطالب