شرکت خدمات پشتیبانی و تامین نیروی انسانی نوین ساعی

شرکت نوین ساعی

(سهامی خاص)

پیمانکار تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی

مدیران

هادی کریمی  مدیرعامل 
دکتری مدیریت بازرگانی

                                                                                          با 25 سال سابقه 

رضا دلفانی مشاور مدیرعامل
دکتری معماری با 13 سابقه 

اسکندر علیزادهمدیر اجرایی
کارشناس مدیریت با 30 سال سابقه 

سیروس رسولی رادمدیرمالی اداری  
کارشناس حسابداری با 23 سال سابقه

 

 

 
 

ندا سلیمیمدیراداری
کارشناس روانشناسی با 17 سال سابقه 

مریم حسینیمدیرمالی  
کارشناس حسابداری با 15 سال سابقه