شرکت خدمات پشتیبانی و تامین نیروی انسانی نوین ساعی

شرکت نوین ساعی

(سهامی خاص)

پیمانکار تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی

مدیران

هادی کریمی  مدیرعامل 
 

 

رضا دلفانی مشاور مدیرعامل
 

اسکندر علیزادهمدیر اجرایی
 

سیروس رسولی رادمدیرمالی اداری  
 

 

 

 
 

ندا سلیمیمدیراداری
 

مریم حسینیمدیرمالی